• NEN 1010-7 : 2000 AMD 3 2005

  Superseded A superseded Standard is one, which is fully replaced by another Standard, which is a new edition of the same Standard.

  SAFETY REQUIREMENTS FOR LOW-VOLTAGE INSTALLATIONS - PART 7: REQUIREMENTS FOR SPECIAL INSTALLATIONS, LOCATIONS AND PREMISES

  Available format(s): 

  Superseded date:  01-10-2007

  Language(s): 

  Published date:  12-01-2013

  Publisher:  Netherlands Standards

  Sorry this product is not available in your region.

  Add To Cart

  Abstract - (Show below) - (Hide below)

  Dit deel moet worden toegepast samen met de andere relevante delen van NEN 1010. In deze editie een scheiding aangebracht tussen de bepalingen afkomstig van IEC- en Cenelec-normen en de Nederlandse bepalingen. Dat houdty in de de inhoud van de rubrieken die ook voorkomen in IEC 60364 gelijkgetrokken is met die van de desbetreffende rubrieken in de HD en IEC-normen. De rubrieken waarvoor nog geen IEC-norm bestaat zijn overgebracht naar deel 8.

  General Product Information - (Show below) - (Hide below)

  Development Note Supersedes NEN 3134. (09/2005)
  Document Type Standard
  Publisher Netherlands Standards
  Status Superseded
  Superseded By
  Supersedes
  • Access your standards online with a subscription

   Features

   • Simple online access to standards, technical information and regulations
   • Critical updates of standards and customisable alerts and notifications
   • Multi - user online standards collection: secure, flexibile and cost effective